Kundzon

Hur du hanterar ditt konto, visar fakturor m.m

Hur du förnyar dina tjänster

Börja med att logga in på Kundzonen via https://login.inleed.net

Skapa Gäståtkomst till din Kundzon

Om du vill att någon ska in och administrera ditt konto utan att du ska behöva ge ut ditt lösenord kan du göra så här: Börja med att logga in på

Hantera dina fakturor

På sidan Fakturor inne på Kundzonen kan du visa och ladda ner alla dina aktuella, betalda och krediterade fakturor från Inleed.

Ställ in tvåstegsautentisering för Kundzonen

Börja med att logga in på Kundzonen https://login.inleed.se

Ändra dina kunduppgifter

Hur du ändrar dina kunduppgifter

Skapa autoförnyelse för dina tjänster

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Ta bort tvåstegsautentiseringen

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Generera flytt/EPP kod för din domän

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Hur du uppgraderar en tjänst

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Hur du nedgraderar en tjänst

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Hur du beställer nya tjänster i kundzonen

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Hur du lägger till ny faktureringsadress

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Lägga till Återförsäljarkonto på ditt Prime paket

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Lägga till DNSSEC på din domän

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Ta bort DNSSEC på din domän

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Justera plan / ändra betalningsintervall för tjänst

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Hur du redigerar fakturauppgifter

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Hur du skapar faktureringsprofil

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Aktivera Litespeed Crawler

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Hur du återställer ditt konto med en backup

Logga in på Kundzonen https://login.inleed.net

Logo © 2022 Inleed.