Installera VPN i Windows 10

I den här guiden går vi igenom hur du installerar din VPN tjänst i Windows.

Börja med att logga in på kundzonen: inleed.se

Klicka sedan på "Tjänster" och "Ladda ner" till höger om din VPN tjänst för att ladda hem anslutningsprofilen för din VPN tjänst. Filen innehåller anslutningsinformation och krävs för att få VPN att fungera. 1.png

Ladda sedan hem programvaran OpenVPN Connect från länken här: OpenVPN-Connect

Öppna installationsfilen som du precis laddat hem.

När du öppnat installationsfilen klickar du på "Next" inst_1.png

Läs igenom avtalet och klicka i rutan "I accept the terms in the License Agreement" och klicka på "Next" inst_2.png

klicka sedan på "Install" inst_3.png

Godkänn installationen i eventuella brandväggar. inst_4.png

Nu är installationen klar. Klicka på "Finish". inst_5.png

Om inte programmet startar automatiskt efter installationen klickar ni på Startmenyn och sedan på OpenVPN Connect. inst_6.png

Läs igenom avtalet och klicka på "Agree" inst_7.png

Klicka sedan på "Browse" och leta efter filen som du laddade ner från kundzonen. Filen heter inleed.ovpn. inst_8.png

Markera filen och klicka på "Öppna". inst_9.png

Nu är profilen importerad och klar. Klicka på "Connect" för att ansluta via VPN. inst_10.png

Nu ser du statusen "Connected" i grönt. Det innebär att du nu surfar genom VPN. inst_11.png