Peka om domän lokalt på din dator

Lokal ompekning

Genom att ändra i din hosts-fil på din dator kan du göra en lokal ompekning för att t.ex. kunna jobba med din WordPress-sida hos oss innan du gör en riktigt DNS-ompekning för din domän.

Ändra i host-fil på Mac

Öppna terminalen genom att klicka på Launchpad-symbolen, skriv Terminal i sökrutan och klicka sedan på Terminal. Skriv in följande kommando i Terminalen:

	sudo nano /private/etc/hosts

Fyll i ditt lösenord till din dator. Tänk på att du inte får någon respons på att du faktiskt skriver något tecken i terminalen här. Längst ner i filen lägger du till IP-adressen dit du vill peka din domän och därefter domännamnet i sig. Här kan du se IP-adresserna till våra servrar.

Såhär kan det se ut om du, lokalt, vill peka domänen inleed.se mot IP-adressen 5.150.195.194.

	5.150.195.194 inleed.se
	5.150.195.194 www.inleed.se

Spara genom att trycka på CTRL+X och därefter Y för yes och tryck till sist på Enter. När du nu går in i valfri webbläsare till din domän så bör du se innehållet mot den IP du har pekat mot. Du kan behöva rensa cache i din webbläsare.

Ändra i host-fil på Windows

Leta fram programmet Anteckningar i din lista över program och öppna det som administratör genom att högerklicka på programmet och välja "Kör som administratör". Detta är viktigt eftersom du annars inte har rättigheter att ändra i host-filen. Navigera dig sedan, via programmet fram till C:\Windows\System32\drivers\etc\ och öppna där filen som heter hosts. Du kan behöva ändra att visa alla filer istället för bara text-filer.

Längst ner i filen lägger du till IP-adressen dit du vill peka din domän och därefter domännamnet i sig. Här kan du se IP-adresserna till våra servrar.

Såhär kan det se ut om du, lokalt, vill peka domänen inleed.se mot IP-adressen 5.150.195.194.

	5.150.195.194 inleed.se
	5.150.195.194 www.inleed.se

Spara sedan filen på vanligt sätt och när du nu går in i valfri webbläsare till din domän så bör du se innehållet mot den IP du har pekat mot. Du kan behöva rensa cache i din webbläsare.