Skapa tvåstegsautentisering i DirectAdmin

Den här guiden visar dig hur du går tillväga för att lägga till en tvåstegsautentisering för ditt DirectAdmin konto. Detta kan man göra om man vill ha extra säkerhet utöver inlogg och lösenord.

Börja med att logga in på DirectAdmin, du kan även gå in via kundzonen

image.png

Under kontrollpanelen klickar du på - Avancerade funktioner - Tvåstegsautentisering

image.png

Till höger på sidan hittar du Handlingar (actions) och skapa hemlighet (generate secret)

image.png

Se till så att allting är i bockat och tryck sedan på spara.

image.png