Installera composer på webbhotellskonto

Logga in på ditt webbhotellskonto via ssh. Du hittar en guide på hur du gör detta här: Logga in via SSH

Följ sedan instruktionerna nedan för att installera composer:

  1. Ladda ner composer till ditt konto:
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
  1. Du kan redan nu använda composer med:
php ~/ composer.phar
  1. Ifall du bara vill kunna skriva composer istället för att köra kommandot ovan kan du lägga till detta som ett alias genom att köra kommandona:
echo 'alias composer="/usr/bin/php ~/composer.phar"' >> ~/.bashrc
  1. Verifiera att composer fungerar:
composer --version