Ändra PHP-version via htaccess

Om man inte har möjlighet att ändra den globala PHP-versionen på sitt webbhotell av olika anledningar, kan man istället specificera vilken PHP-version som ska användas för en specifik hemsida genom att ange en kodsnutt i sin .htaccess-fil. Du måste lägga in denna kodsnutt på alla de hemsidor som du vill ska använda en annan PHP-version än den globala som sätts i DirectAdmin.

För att redigera din .htaccess-fil kan du ansluta till ditt webbhotell med ett FTP-program eller gå till File Manager inne i DirectAdmin.

installatron2.png

Navigera sedan till /domains/domännamn.se/public_html/. Dubbelklicka på filen .htaccess för att redigera den.

File Manager htaccess

För Bas-paketen

Längst upp i din .htaccess-fil skall du ange nedan kodsnutt. För att specificera vilken version som skall användas ändrar du x-lsphp74 till önskad version. Om du till exempel skriver x-lsphp80 specificerar du att PHP-versionen 8.0 skall användas.

<FilesMatch "\.(php4|php5|php3|php2|php|phtml)$">
SetHandler application/x-lsphp74
</FilesMatch>

För Prime-paketen

Längst upp i din .htaccess-fil skall du ange nedan kodsnutt. För att specificera vilken version som skall användas ändrar du x-lsphp74 till önskad version. Om du till exempel skriver x-lsphp80 specificerar du att PHP-versionen 8.0 skall användas.

AddType application/x-lsphp74 .php5 .php4 .php .php3 .php2 .phtml