Koppla Litespeed-cache med en redis-instans

Logga in i Directadmin. Är du osäker på hur du kommer hit kan du kika i denna guide.

Navigera sedan vidare till Extra Features -> Redis Management

redis1.png

Väl där så klickar du på Create new redis instance

redis3.png

Nu har din Redis-instans skapats upp. Kopiera informationen Host, Port samt Password och klistra in i ett dokument.

redis2.png

I det här fallet enligt nedanstående uppgifter

Host - 127.0.0.1

Port - 7015

Password - xvZJq8ZrDZa3$T*

När du kopierat informationen så är det dags att logga in på din Wordress-installation.

Navigera vidare till Extra Features -> Installatron Applications Installer

installatron.png

Logga sedan in på den Wordpress-installation du hade tänkt installera litespeed cache.

redis4.png

Väl inloggad på din Wordpress-backend så navigerar du vidare till Plugins -> Add New.

redis5.png

Sök sedan efter Pluginet litespeed cache och klicka på Install Now. När pluginet är installerat så klickar du på Activate och navigerar efter det vidare till Settings

redis6.png redis7.png

När du klickat dig in på Settings så byter du flik till Object. Det är alltså här du ska klistra in

informationen som du fick i tidigare steg när du skapade upp din Redis-Instans.

redis9.png

När du kopierat in informationen från din Redis-instans så scrolla du ner och trycker på Save Changes