Skapa en Site Redirect

I denna guide så beskriver vi hur du gör en Site Redirect (omdirigering) av din domän. I guiden går vi igenom hur man omdirigerar trafiken från domänen exempel.se till exempel.com.

Börja med att logga in i Directadmin. Är du osäker på hur du kommer hit kan du kika i denna guide.

Navigera sedan till Account Manager -> Site Redirection

redirect1.png

Tryck därefter på knappen till höger Create New Redirect.

redirect2.png

Väl här inne så kommer vi få fylla i ett par uppgifter, däribland vart exempel.se ska Redirectas till.

redirect3.png

  • Local URL Path: Detta är adressen som omdirigeringen gäller från. Tecknet / betyder att hela domänen (exempel.se) kommer att omdirigeras till Destination URL. Du kan också välja att omdirigera endast en specifik URL genom att ange t.ex. /om-oss. Då kommer endast adressen exempel.se/om-oss att omdirigeras till Destination URL.

  • Redirect Type: Här väljer du vilken typ av omdirigering som ska användas. Vilken typ av omdirigering du väljer har störst betydelse för sökmotorerna, men för användaren fungerar de på samma sätt.

    • 301 betyder att omdirigeringen anses att vara permanent, att du inte planerar på att ändra denna omdirigering i framtiden. POST/PUT/DELETE går inte att efterfrågas från den nya adressen.
    • 302 betyder att omdirigeringen anses att komma att ändras i framtiden. POST/PUT/DELETE går inte att efterfrågas från den nya adressen
    • 303 är gör samma sak som 302, men med 303 kan du göra GET-anrop från den nya adressen. POST/PUT/DELETE går inte att efterfrågas från den nya adressen.
  • Destination URL: Här väljer du den nya adressen för vart din omdirigering ska leda besökaren. Om du skriver https://exempel.com kommer besökaren att hamna på den adressen.