Skapa ett FTP-konto

I den här guiden går vi igenom hur du skapar ett FTP-konto.

Börja med att logga in på Direct Admin. Är du osäker på hur du gör kan du följa denna guide

Navigera till:

  1. Klicka på de fyra prickarna till vänster
  2. Klicka på "Account Manager"
  3. Sedan på "FTP Management" 0.png

Till höger har du "Create FTP Account". Klicka där 1.png

Här ställer du in ditt FTP konto.

  1. FTP Username = Välj ett användarnamn
  2. Enter Password = Ange ett lösenord 2.png

Ställ in vad ditt konto ska ha tillgång till. Här är förklaringen på de olika varianterna:

  1. Domain = Här kommer du åt alla mappar och filer som ligger under gällande domän
  2. FTP = Här kommer du endast åt mappen public_ftp. Ett bra val om kontot endast ska ladda upp filer till en plats på servern.
  3. User = Här kommer du endast åt "public_html" katalogen. Alltså där hemsida för domänen ligger.
  4. Custom = Här kan du ställa in en specifik sökväg till en målmapp för ditt FTP konto.

Om du vill lägga upp specifika sökvägar för kontot väljer du "Custom".

Under Directory skriver du in den sökväg som går till en specifik målmapp som kontot ska ha tillgång till 3.png

Klicka på "Save" för att skapa kontot.

Hostname / Anslutningsserver: det är samam som till ditt webhotell. (