Aktivera spamfilter för din email

Logga in i Directadmin. Är du osäker på hur du kommer hit kan du kika i denna guide.

Navigera sedan till E-Mail Manager -> Spamassassin Setup

spamassassin1

Tryck därefter på den blå knappen ENABLE SPAMASSASSIN.

spamassassin2

Du ska nu ha kommit till själva installationssidan där du nu ska fylla i några fält inför installationen. bland annat vilken vilken styrka din spamassassin ska ha.

  • Where do you want the spam to go? Vad skall hända med meddelanden som klassas som spam? Rekommenderat: Skicka spam till användarens spam-katalog.

  • What score threshold do you wish to use? En lägre tröskel gör att fler spam-meddelanden blockeras, men kan potentiellt klassa vanliga meddelanden som spam. En högre tröskel gör att fler spam-meddelande kan komma till din inkorg, men gör att färre vanliga meddelanden potentiellt klassas som spam. Rekommenderat: Inte lägre än 2.5 eller högre än 10.

  • Would you like to delete high scoring spam? Vill du ta bort högt klassade meddelanden direkt, eller ska endast tröskeln som du ställde in i den tidigare sektionen användas? Rekommenderat: No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section.

  • Do you wish to rewrite the subject of a spam e-mail? Vill du att ändra ämnes-raden för meddelanden klassades som spam till något speciellt?

  • How should the spam be delivered? Du kan välja att separera bifogade filer i ett eget meddelande för att förhindra att farliga skript körs. Rekommenderat: Use attachments.

  • E-mail Blocklist Du kan blockera e-postadresser och domäner att överhuvudtaget kunna skicka meddelanden till dig. Om du vill blockera en specifik e-postadress så skriver du in hela e-postadressen och klickar på ADD. Om du vill blockera en hel domän kan du skriva *@exempel.se. Om du vill blockera alla e-postadresser från en specifik toppdomän (.com i detta exempel) kan du skriva *@*.com och klicka på ADD.

  • E-mail Allow Om du inte vill att SpamAssassin skall skippas för en specifik e-postadresser skriver du in hela e-postadressen i detta fältet och klickar på ADD. Du kan även tillåta hela domäner och toppdomäner genom att skriva på samma sätt som i sektionen E-mail Blocklist.